Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Hospodaření na rybnících je pro nás velkým závazkem k zákazníkům, rybářům, obyvatelům okolních obcí či návštěvníkům. Řídíme se legislativou, která má celospolečenské funkce a dopady jako zákony a přepisy týkající se veterinární péče o ryby, ekologického zemědělství, ochrany přírody a krajiny, rybářství či vodního zákona. Rybníky jsou významným krajinným prvkem a péče o tato vodní díla se mnohde dotýká i památkové péče. Naším posláním je rybníky spravovat jako řádní hospodáři, aby tato jedinečná historická díla v naší krajině dál těšila generace lidí, kteří přijdou po nás.

© 2019 Rybniční hospodářství, s.r.o. | foto: Franck Alasseur a Gabriela Chovancová