Pernštejnský kapr

Pernštejnský kapr

V roce 2013 si firma Rybniční hospodářství, s.r.o. nechala registrovat ochrannou známku Pernštejnský kapr. Reprezentuje tradiční chov kapra šetrný k životnímu prostředí v rybnících s třístupňovým hospodařením, které započal Vilém z Pernštejna na přelomu 15. a 16. století.

Mimořádně úrodná polabská nížina měla pro hospodaření Pernštejnů zcela zásadní význam. Pernštejnové vybudovali 260 rybníků o výměře více než 7.700 ha. Přestože byly největší rybníky na Pardubicku v 19. století zrušeny, tak dochované rybníky umožňují chovat kapra výjimečné kvality.

Je to díky úrodnému podloží, příznivé nadmořské výšce a pravidelnému přikrmování obilovinami z místních zdrojů. Kvalita masa je dána složením krmiva s převahou přirozené potravy a pomalým růstem kapra, který trvá 3-4 roky.

Rybniční hospodářství, s.r.o. si považuje za čest, že navazuje na dlouholetou tradici rybníkářství na Pardubicku. Pernštejnský kapr se pravidelně dostává k zákazníkům v Polsku, Německu, Slovensku, Maďarsku, Itálii, Francii a Rumunsku. Cílem firmy Rybniční hospodářství s.r.o. je, aby kvalitu Pernštejnského kapra znovu objevil především domácí trh například prostřednictvím celoročně otevřené prodejny ryb v sídle naší společnosti.

© 2019 Rybniční hospodářství, s.r.o. | foto: Franck Alasseur a Gabriela Chovancová