Média

Média

Naše společnost navazuje na bohatou a zajímavou historii regionu Pardubicka. Je nám ctí, že prostřednictvím médií máme příležitost podělit se o tyto velmi zajímavé regionální historické události s veřejností. Působení mnoha osobností spojených s rybníkářstvím na Pardubicku mělo často celorepublikový přesah a nadčasový význam. Jsme přesvědčeni, že jejich odkaz má pro nás velký smysl nejen v současnosti, ale i pro další generace.

© 2019 Rybniční hospodářství, s.r.o. | foto: Franck Alasseur a Gabriela Chovancová