Publicita projektů

Publicita projektů

Oznámení výběrového řízení - Zadávací podmínky:

Operační program Rybářství 2014 - 2020, 12. výzva, Opatření 2.2, záměr a)

Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb III. [PDF, 1,7MB]

Realizované projekty:

Naše společnost využívá Operačního programu Rybářství s cílem zachovat udržitelnou produkci ryb z tradiční české akvakultury – rybníkářství.

Nákup provozního vybavení, 13. výzva OP Rybářství 2014 - 2020, opatření 2.2 Produktivní investice do akvakultury [PDF, 0,1MB]

Smlouva dotace 2013 [PDF, 0,3MB]

Smlouva dotace 2018 [PDF, 5,4MB]

Dodatek ke smlouvě dotace 2018 [PDF, 0,2MB]

Pořízení zařízení k vlastní produkci ryb III 2019 [PDF, 0,1MB]

© 2019 Rybniční hospodářství, s.r.o. | foto: Franck Alasseur a Gabriela Chovancová